Anti-leeching - blokada pobierania plików

Zaczynamy od wygenerowania odpowiedniego linku w odtwarzaczu:

Uruchamienie playera
1
2
3
4
5
6
7
8
$UCODE = md5(time()).rand(10,99); // 6b9d656ac03985d7a3376a0d8cfcea3249
echo '
 
.$UCODE.'" type='video/mp4' />
.$UCODE.'" type='video/ogg' />
.$UCODE.'" type='video/webm' />
 
';

 

Zmienna $UCODE przyjmuje kod md5 z funkcji date("U"); Dodatkowo dodaje 2 cyfrową zmienną. To jest najprostsza forma utrudnienia hashu do rozpoznania - dowolnośc utrudnienia. Pamietać trzeba o odkodowaniu poprawnie czasu.
$m - nazwa pliku unikalna na film
$f - format pliku

następnie tworzymi plik ajax.php z funkcjami:

rangeDownload- funkcja buffurująca plik pobierany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
private function rangeDownload($file) {
 
		$fp = @fopen($file, 'rb');
 
		$size  = filesize($file); // File size
		$length = $size;      // Content length
		$start = 0;        // Start byte
		$end  = $size - 1;    // End byte
		header("Accept-Ranges: 0-$length");
		if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])) {
 
			$c_start = $start;
			$c_end  = $end;
			list(, $range) = explode('=', $_SERVER['HTTP_RANGE'], 2);
			if (strpos($range, ',') !== false) {
 
				header('HTTP/1.1 416 Requested Range Not Satisfiable');
				header("Content-Range: bytes $start-$end/$size");
				exit;
			}
			if ($range0 == '-') {
 
				// The n-number of the last bytes is requested
				$c_start = $size - substr($range, 1);
			} else {
 
				$range = explode('-', $range);
				$c_start = $range[0];
				$c_end  = (isset($range[1]) && is_numeric($range[1])) ? $range[1] : $size;
			}
			/* Check the range and make sure it's treated according to the specs.
			 * http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html
			 */
			$c_end = ($c_end > $end) ? $end : $c_end;
			if ($c_start > $c_end || $c_start > $size - 1 || $c_end >= $size) {
 
				header('HTTP/1.1 416 Requested Range Not Satisfiable');
				header("Content-Range: bytes $start-$end/$size");
				exit;
			}
			$start = $c_start;
			$end  = $c_end;
			$length = $end - $start + 1; // Calculate new content length
			fseek($fp, $start);
			header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
		}
		header("Content-Range: bytes $start-$end/$size");
		header("Content-Length: $length");
 
		// Start buffered download
		$buffer = 1024 * 8;
		while(!feof($fp) && ($p = ftell($fp)) <= $end) {
 
			if ($p + $buffer > $end) {
	 			$buffer = $end - $p + 1;
			}
			set_time_limit(0);
			echo fread($fp, $buffer);
			flush(); // Free up memory. Otherwise large files will trigger PHP's memory limit.
		}
 
		fclose($fp);
 
	}	
 

 

Plik wykonujący i pozwalający na pobranie pliku:

ajax.php - wykonanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
$project = array(
	'movie1'=>DIR_ROOT.'video/movie1',
);
 
$view=false;
$czas_hashu_roznicy = 5; // udzielasz czasu 5 sekund time-out
 
if(isset($_GET['hash']))
for($i=-2; $i<$czas_hashu_roznicy; $i++){
	if(md5(time()+$i) == substr($_GET['hash'], 0, -2)) $view=true;
}	
 
 
if(!isset($_GET['m']) || !isset($_GET['f']) || empty($project[$_GET['m']]) || !$view){ 
	header('HTTP/1.0 404 Not Found');
	exit;
}
 
 
if($view){
	$mine = mime_content_type($project[$_GET['m']].'.'.$_GET['f']);
	header("Content-Type: ".$mine); 
 
	if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])){
 
		rangeDownload($project[$_GET['m']].'.'.$_GET['f']);
 
	}else{
 
		$size = filesize($project[$_GET['m']].'.'.$_GET['f']);
		header("Content-Transfer-Encoding:­ binary");
		header("Content-Length: ".$size); 
		header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
		header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
		readfile($project[$_GET['m']].'.'.$_GET['f']);
 
	}
 
 
}