Docker - instalacja

Docker – otwarte oprogramowanie służące jako "platforma dla programistów i administratorów do tworzenia, wdrażania i uruchamiania aplikacji rozproszonych" Wikipedia

Korzyści Docker:

 • Szybkość (develop, build, test, deploy, update, recorvery, cloud)
 • Wszechstronność (Static website, Front-end, Back-end, DB, Analytics DB)
 • Uniwersalność ( Desktop, CLuste, Cloud, Data center, Windows, Linux, Mac)
 • Budżet
 • Bezpieczeństwo

Dodatkowo polecam zapoznać się: landscape.cncf.io

A krótki Cheat Sheet dostępny pod adresem: Docker Cheat Sheep

Typy Dockera:

 • CE (Community Edition) - darmowy
 • EE (Enterprise Edition) - płatny w zamian Support + extra dodatki + certyfikat na platformy + dłuższe wsparcie wersji "stable"

Dla domowego i małego wykorzystania polecam wersję CE. Ta wersja Dockera dzieli się na:

 • Direct
 • Mac / Win
 • Cloud (AWS / Azure / GCP)
 • Linux (różnice w dystrybucjach - nie używaj domyślnego package)

Krótka instalacja - Windows:

This is the best experience on Windows, but due to OS feature requirements, it only works on the Pro and Enterprise editions of Windows 10 (with latest update rollups). You need to install "Docker for Windows" from the Docker Store.

Krótka instalacja - Mac:

You'll want to install Docker for Mac, which is great. If you're on an older Mac with less than OSX Yosemite 10.10.3, you'll need to install the Docker Toolbox instead.

Krótka instalacja - Linux:

Do *not* use your built in default packages like apt/yum install docker.io because those packages are old and not the Official Docker-Built packages.

I prefer to use the Docker's automated script to add their repository and install all dependencies: curl -sSL https://get.docker.com/ | sh but you can also install in a more manual method by following specific instructions on the Docker Store for your distribution, like this one for Ubuntu.

Zweryfikuj instalacje:

$ docker version

$ docker info