Firefox 11 i TinyMCE - nie działa

Po aktualizacji Firefox do wersji 11 przestał działać dodatek TinyMCE w wersji poniżej 3.5 Bug oficjalnie potwierdzony.

Istnieją dwie możliwości naprawy tego bugu:

I. Przy inicjacji uruchomienia TinyMCE trzeba uruchomić z opóźnieniem

1
setTimeout()

 

II. Zaktualizować TinyMCE do wersji conajmniej 3.5b2

  1. Skopiuj zawartość TinyMCE z serwera strony na komputer (backup)
  2. Pobierz i rozpakuj lolanie edytor http://tinymce.moxiecode.com/download
  3. Podmień pliki edytora.