Jakim poleceniem sprawdzić rozmiar plików oraz katalogów?

Lista plików wszystkich w sposób alfabetyczny:

1
du -sh *

 

Lista plików ograniczona do 10 sortowana od największego:

1
du -sm * | sort -nr | head -10