Kopiowanie danych z VM Linux do Account Storage Blob

Zakładam, że masz już utworzony:

  • Storage i kontener z blob
  • Instancje VM z linux np. Ubuntu 16.04 LTS

Sposób #1 - użycie AzCopy (v8)

Sposób instalacji pakietu AzCopy do linuxa jest dokładnie opisany pod adresem: [link]

Najpierw pobierz kod "key1" potrzebny do autoryzacji:

06_325152

 

Aby pobrać plik lub katalog z bloba:

azcopy \
> --source https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/test.jpg \
> --destination test.jpg \
> --source-key WuOiRBM2lwVr07suTzIi15dWKoDcB9cElPoX77zy0ktPoJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX==

azcopy \
> --source https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/ \
> --destination ./ \
> --source-key WuOiRBM2lwVr07suTzIi15dWKoDcB9cElPoX77zy0ktPoJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX== \
> --recursive

Aby wysłać plik lub katalog do Bloba:

azcopy \
> --source test.jpg \
> --destination https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/test.jpg \
> --dest-key WuOiRBM2lwVr07suTzIi15dWKoDcB9cElPoX77zy0ktPoJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX==

azcopy \
> --source dir2upload/ \
> --destination https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/ \
> --dest-key WuOiRBM2lwVr07suTzIi15dWKoDcB9cElPoX77zy0ktPoJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX== \
> --recursive

Sposób #2 - użycie AzCopy (v10)

Wygenerujemy obecnie token SAS:

43_649102

Możemy teraz użyć takiej komendy do uploadu/download pliku. Dla katalogów działa to analogicznie:

./azcopy cp newfile.txt "https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/newfile.txt?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rwdlac&se=2018-11-23T10:38:12Z&st=2018-11-23T02:38:12Z&spr=https&sig=9rmNB1oAckX7tyvzN61XQ1WNHXXXXXXXXXXXXBNuI%3D"
./azcopy cp "https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/newfile.txt?sv=2017-11-09&ss=b&srt=sco&sp=rwdlac&se=2018-11-23T10:38:12Z&st=2018-11-23T02:38:12Z&spr=https&sig=9rmNB1oAckX7tyvzN61XQ1WNHXXXXXXXXXXXXBNuI%3D" newfile.txt 

 

x