Pierwsze uruchomienie Vagrantpress czyli Vagrant i Puppet

Instalacja na OS:

Zainstaluj VirtualBox https://www.virtualbox.org/

Zainstaluj Vagrant  http://www.vagrantup.com/

Pobierz Vagrantpress https://github.com/chad-thompson/vagrantpress/zipball/master

 

Pobrany plik .zip wypakuj do prostej lokalizacji np: D:wwwvagrant

Uruchom Wiersz poleceń Windows: Start -> uruchom -> cmd

A nastepnie:

1
2
3
4
D:
cd wwwvagrantvagrantpress-master
vagrant plugin install vagrant-vbguest
vagrant up

 

Od tej pory cieszymy się działającym serwerem:

http://localhost:8080/wp-admin/
username: admin
password: vagrant

http://localhost:8080/phpmyadmin/
username: wordpress
password: wordpress

 

Połączenie SSH


Wykonujemy polecenie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D:wwwvagrantvagrantpress-master>vagrant ssh
`ssh` executable not found in any directories in the %PATH% variable. Is an
SSH client installed? Try installing Cygwin, MinGW or Git, all of which
contain an SSH client. Or use your favorite SSH client with the following
authentication information shown below:
 
Host: 127.0.0.1
Port: 2222
Username: vagrant
Private key: D:/www/vagrant/vagrantpress-master/.vagrant/machines/default/virtua
lbox/private_key

pobieramy Putty Gen w celu przekonfertowania pliku insecure_private_key. Wykonujemy czynności:

 1. Uruchamiamy PuTTYgen utility;
 2. Wybierz Load;
 3. Przejdź do katalogu .vagrant.d znajduje się w Twoim katalogu HOME w systemie:
  • Windows XP: C:Documents and Settings{your username}.vagrant.d
  • Windows 7: C:Users{your username}.vagrant.d
 4. Wybierz plik insecure_private_key;
 5. Program odczyta plik. Upewnij się że masz ustawioną opcję Number of bits in a generated key: o wartości 2048;
 6. Zapisz klucz przyciskiem Save private key.

 

Uruchom teraz Putty z ustawieniami:

Host: localhost
Port: 2222

Z Kategorii opcji wybierz: Window -> Translation , następnie z listy kodowań wybierz UTF-8

Następnie z zakładki Connection->SSH->Auth wybierz klucz który zapisałeś. Pozostaje tylko połączyć się. Konsola poprosi nas o login oraz hasło. 

Login: vagrant
Hasło: vagrant

A następnie zobaczysz :)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Welcome to Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.0-43-generic x86_64)
 
 * Documentation: https://help.ubuntu.com/
 
 System information as of Thu Dec 18 18:12:34 UTC 2014
 
 System load: 0.0        Processes:      90
 Usage of /:  3.8% of 39.34GB  Users logged in:   0
 Memory usage: 40%        IP address for eth0: 10.0.2.15
 Swap usage:  0%
 
 Graph this data and manage this system at:
  https://landscape.canonical.com/
 
 Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest:
  http://www.ubuntu.com/business/services/cloud
 
 
Last login: Thu Dec 18 18:12:34 2014 from 10.0.2.2
vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~$