Wordpress i CDN - cz.3

Po tym jak już uruchomiliśmy środowiska multi VM, możemy przyśpieszyć Frontend przez urucomienie CDN dla plików upload.

CDN

Uruchamiamy CDN według poniższego screenu:

59_256087

Po utworzeniu CDN zmień path:

18_360131

Zmień następnie dostęp do plików w Storage Bloba "wp-upload":

38_923705

Po rozpropagowaniu danych, nowe pliki będą dostępne pod CDN.

W moim przypadku, oryginalny obraz jest dostępny pod adresem:

http://cloudwp.azure.sulmowski.eu/wp-content/uploads/2018/11/Azure.png

URL do Storage Blob:

https://storageprojectwp.blob.core.windows.net/wp-upload/uploads/2018/11/Azure.png

URL do CDN:

https://cloudwp.azureedge.net/uploads/2018/11/Azure.png

Zmiana w HTaccess, redirect

Wystarczy przekierować z .HTaccessu pliki prosto do CDN:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
ReWriteRule ^wp-content/uploads/(.*)$ https://cloudwp.azureedge.net/uploads/$1 [r=301,nc]

# BEGIN WordPress

# END WordPress

 

...