Wordpress na multi VM Ubuntu oraz VM MySQL (notPaaS) - cz.2

W pierwszej części opisałem jak stworzyć podstawową sieć i konfigurację single VM w celu uruchomienia Wordpressa. Dzisiaj będziemy kontunuować projekt aby stworzyć oddzielną VM z frontend'em. Pozwoli nam to zabezpieczyć strukturę danych od awarii.

Diagram2_758163

Zmiana w apache2.conf i uruchomienie ModRewrite

Najpier poprawmy dla HTaccessów w configu Apache. Edytujemy plik apache2.conf i zamieniamy fragment:

sudo a2enmod rewrite
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Zmieniamy fragment:

    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted


Na:

    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted

Zmieniamy dodatkowo konfiguracje domyślną

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Dopisujemy fragment między:
<VirtualHost *:80>    
  <Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Restartujemy usługę:

sudo service apache2 restart

 

Kopiowanie plików do Blob:

W moim artykule opisuje podstawowe funkcje AzCopy v8 do kopiowania plików na Blob Storage Azure. Jak to zrobić, zapoznaj sięz instrucją: [link].

Zakładam prze podstawowe kopiowanie już działa.

Tworzymy dwa konternery:

Przygotowałem specjlany krótki skrypt w Bashu do ułatwienia kopiowania plików z i do Storage:

#!/bin/bash
# A simple Azure Storage example script

export AZURE_STORAGE_ACCOUNT="https://YOUR_STORAGE.blob.core.windows.net/"
export AZURE_STORAGE_ACCESS_KEY="YOUR_KEY1"


# Local -> storage
l2s() {
azcopy \
 --source ${1} \
 --destination ${AZURE_STORAGE_ACCOUNT}${2} \
 --dest-key $AZURE_STORAGE_ACCESS_KEY \
 ${*:3}
}

# storage -> local
s2l() {
azcopy \
 --source ${AZURE_STORAGE_ACCOUNT}${1} \
 --destination ${2} \
 --source-key ${AZURE_STORAGE_ACCESS_KEY} \
 ${*:3}
}

echo

case "$1" in
 l2s)
  l2s ${*:2}
  ;;
 s2l)
  s2l ${*:2}
  ;;
 *)
  echo "Usage: $0 {l2s|s2l}" >&2
  exit 1
  ;;
esac

Teraz wystarczy uruchomić polecenia:

./home/azureuser/scriptds_copy.sh l2s /var/www/html/wp-content/uploads/ wp-upload/uploads/ --recursive --exclude-older
./home/azureuser/scriptds_copy.sh l2s /var/www/html/ wp-all-files/ --recursive --exclude-older

Wszystkie dane mamy na Blobie:

42_849216

Ustawiamy w Cronie aktualizację plików w stronę do Storage:

sudo nano /etc/crontab
Dopisujemy do Crona pozycje:
*/5 *   * * *   root    /home/azureuser/scriptds_copy.sh l2s /var/www/html/ wp-all-files/ --recursive --exclude-older
*/1 *   * * *   root    /home/azureuser/scriptds_copy.sh l2s /var/www/html/wp-content/uploads/ wp-upload/uploads/ --recursive --exclude-older

Tworzymy Snapshoot dysku MasterWP:

Przechodzimy krok po kroku z VM.

Krok 1

09_815181

Krok 2

29_789761

Krok 3

45_291435

Brawo. Masz gotowy obraz dysku do nowej instancji - frontendu.

Tworzymy drugą maszynę VM z Frontendem

Ta maszyna będzie kopiowac dane z Storage i uruchamiać fornt-end. Wszystkie zmiany które będą na masterWP, po 2 minatach będą kopiowane na tą maszynę.

Tworzymy Dysk z Snapshoota a następnie VM:

Krok 1

50_623371

Krok 2

50_417264

Krok 3

42_902133

Krok 4

15_741050

Konfiguracja instancji VM frontendWP master

Po uruchomieniu instacji, logujemy się na nią, i zmieniamy plik crontab. Musimy dopisać aby kopiował dane Storage -> Local

sudo nano /etc/crontab
Usuwamy dotychczasowe nasze pozycje do Crona pozycje, i dodajemy nową.:
*/1 *   * * *   root    /home/azureuser/scriptds_copy.sh s2l wp-all-files/ /var/www/html/ --recursive --exclude-older

Dla testu usuń pliki:

rm -r /var/www/html/

Po minucie pliki powinny wrócić.

Rozdzielamy DNS na admina i frontend

Pierwszą rzeczą jest uruchomienie nowej strefy DNS. Założyłem dwa rekordy:

17_350760

Zmieniamy ustawienia Wordpressa

07_934429

 

Od tej pory, mamy oddzielny VM na panel adminstratora i zarządzanie aktualizacjami WP.
Odzielny VM z frontendem dla użytkowników. W razie awarii jednej strony, nie zostaniemy pozbawieni usług.

Nastepnym krokiem będzie uruchomienie CDNa na uplowane pliki i uruchomienie auto scalingu aby uniknąć przeciażenia witryny.