Wordpress w App Services

Kilka słów o App Service. jest to usługa wpierająca uruchamianie wydzielonych środowisk dla aplikacji. Dla każdej aplikacji można wydzielić odzielne konfiguracje sprzętowe. Można migrować między różnymi stage oprogramowania i dostępów dla użytkowników czy developerów.

Tworzymy nową aplikację:

Podczas tworzenia nowej App Services, wybieramy projekt: PHP Empty Web App

53_520707

Wykorzystamy najprostrze (naj bardziej prymitywne) połączenie po FTP:

27_243357

 

Od tej pory możemy łączyć się z aplikacją po protokole FTP.

Skopiujmy pliki WP z projektu MasterWP - backend.

TIPS

Moja porada aby tymczasowo przyśpieszyć pierwszy testowy deploy. Udostępnij publicznie plik paczkę ZIP projektu, a w App Services pobierz zip. Skorzystaj z opcji "Console" w sekcji "Development Tools" na danej aplikacji:

24_694511

A nastepnie uzyć komendy: unzip

Domena

47_605238

I mamy gotowy WP na App Service.

Test:

Przeprowadziłem testy według ilości instancji:

53_890564

Przypominam o wcześniejszych testach do przy użyciu Auco Scale Sets [link] . Przy tych samych założeniach, wyniki:

 

.