debconf: nie udało się zainicjalizować nakładki: Dialog

Wyświetla Wam się taki problem?

1
2
3
debconf: nie udało się zainicjalizować nakładki: Dialog
debconf: (Żaden program typu dialog nie jest zainstalowany, więc nie można użyć nakładki "dialog". at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: powrót do nakładki: Readline

 

Rozwiązanie (solved):

1
dpkg-reconfigure debconf

Z listy wybrać "dialog"
Z dokładnosci proponuje "Średni" lub "Wysoki" - zależy jak dokładnych informacji oczekujemy.